تماس با 89395-021

 محصولات پارس ارتباط افزار

Surveillance & Video Drives

درایو های ویژه سیستم های ویدئویی و نظارت تصویری (Surveillance & Video HDD) شرکت سیگیت به گونه ای بهینه سازی شده اند که پایداری و طول عمر درایو را در سیستم های نظارت تصویری بهبود بخشند و همچنین هزینه های سیستم های امنیتی را کاهش داده و از تحلیل های ویدئویی پشتیبانی نمایند.

1 آیتم

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه

مشبک  لیست 

1 آیتم

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه

مشبک  لیست