تماس با 89395-021

 محصولات پارس ارتباط افزار

NAS Drives

این درایو ها به صورت ویژه جهت بکارگیری پیوسته و شبانه روزی در دستگاه های ذخیره ساز تحت شبکه (NAS) در سطوح کاربری مختلف طراحی شده اند

2 آیتم

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه

مشبک  لیست 

2 آیتم

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه

مشبک  لیست