تماس با 89395-021

 محصولات پارس ارتباط افزار

Mission Critical Storage

درایو های Enterprise performance (2.5 inch HDD) به گونه ای بهینه سازی شده اند تا سریع ترین زمان پاسخگویی را حین دسترسی به داده های تراکنش شده داشته باشند.

2 آیتم

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه

مشبک  لیست 

2 آیتم

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه

مشبک  لیست